Kaynak Makinaları

Elektrik akımının zıt uçlarının birbirine yaklaştırılmasıyla elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüşür. En yaygın kullanılan elektrik kaynak yöntemi 1892 yılından beri kullanılan Slavianoff yöntemidir. (-) ucunun (+) ucuyla kaynak yapılacak noktada biraraya getirilmesi sonucunda hem birleşimi sağlamak için aradaki malzeme eritilir hem de bu malzeme aradaki boşluğu doldurmuş olur.

Elektrikli kaynak makinaları nın kullanımında elverişli cereyanın sağlanması için kaynak jeneratörleri, kaynak transformatörleri ve kaynak redrösörleri kullanmak gerekmektedir.